Algemene voorwaarden / Huisregels

• U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein. Uw fiets kunt u stallen voor de praktijk.

• Van der Meijden Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of
op het buitenterrein (auto, fiets).

• Wanneer u een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte.
Uw fysiotherapeut zal u ophalen.

• Wanneer u geen afspraak heeft, maar graag iemand van de praktijk wilt spreken, kunt u zich melden
middels de bel in de wachtruimte.

• Wanneer u tien minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut bent opgehaald, meldt u zich dan via de bel in de wachtruimte.

• Mocht u verhinderd zijn, dan verzoeken wij u om tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te bellen. Vindt de behandeling binnen 24 uur plaats, dan zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken.

• In de wachtruimte vindt u folders over fysiotherapie en de meest recente folder van de praktijk.
U kunt deze folders gratis meenemen.

• In de praktijk ligt voor u lectuur en voor uw kind speelgoed. Wanneer u of uw kind tijdens het wachten hiervan gebruik maakt, verzoeken wij u vriendelijk dit op te ruimen voordat u de wachtruimte verlaat.

• Bij gebrek aan zitruimte verzoeken wij u voorrang te geven aan mindervalide personen.

• Als u niet voor onze therapievormen verzekerd bent of u overschrijdt uw budget, dan hanteren wij onze praktijktarieven. U ontvangt hiervoor zelf een rekening. De praktijktarieven kunt u vinden op onze website en op de wandkaart in de wachtruimte. De betalingsvoorwaarden kunt u ook vinden op de site.

• De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen. Let op uw waardevolle spullen en laat deze niet achter in de wachtruimte, wanneer u uw jas of andere eigendommen aan de kapstok achterlaat.

• In de praktijk mag niet gerookt worden.

• In geval van calamiteiten, dient u de aanwijzingen van het personeel en de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer) op te volgen.

• De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

• Waarneming: om ervoor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord, nemen collega’s binnen de praktijk elkaar waar tijdens vakantie, studieverlof en ziekteverzuim.

• Stagiaires: onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt begeleid door een fysiotherapeut tijdens onderzoeken en behandelingen van patiënten. In overleg met u kan het zijn dat een stagiaire meekijkt bij een behandeling en (een deel van) de behandeling overneemt.

• Hygiëne: wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

• De praktijk houdt zich aan de privacyregeling, zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt. Deze regeling is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten-/consumentenfederatie en het KNGF.

• De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

• De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).

• U heeft recht op inzage in uw dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens daarover. Voor mee informatie kunt u terecht op onze website of bij één van onze fysiotherapeuten.

• Binnen de praktijk dient eenieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

• Indien u gebruik maakt van de oefenzaal, doet u dit op eigen risico. Het zelfstandig gebruiken van apparaten is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de behandelend therapeut.

• Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk, tenzij het een hulphond is.

 

Laatst bijgewerkt op 20 oktober 2023.